ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI VE EVAR TEKNİĞİ

Kalpten (sol ventrikülden) pompalanan kanı vücudumuza aort adı verilen atardamar dağıtır. Aort vücudumuzun en kalın atardamarıdır. Sol ventrikülden çıktığında 3 cm olan çapı, aşağı indikçe 1.75 cm'ye kadar azalır. Organlarımıza giden bütün atardamarın hepsi aortdan çıkar. Aort, kalbten (sol ventrikülden) ayrıldıktan sonra aşağı doğru yönelir, göğüs boşluğunu geçer, diafragmadan karına girer, burada da çeşitli organlara dallar verdikten sonra karın alt kısmında ikiye ayrılır ve bacak atardamarlarıyla devam eder.

Aortun ve kalpten çıktıktan sonra seyri boyunca verdiği önemli dallar (torasik: göğüs, abdominal: karın)

Aortun, göğüs boşluğundaki kısım torasik aort, karın boşluğundaki kısım ise abdominal aort olarak adlandırılır.

Abdominal aort anevrizması (AAA) aortun karın bölgesinde olan kısmının bir bölümünün genişlemesi, deyim yerindeyse balonlaşmasıdır.

Anevrizma denilebilmesi için genişlemenin olduğu yerde çapın, aortun normal çapının %50'inden fazla olması gerekir.

 

Aort anevrizmaları göğüs bölgesinde de olabilirse de karın bölgesinin anevrizmaları çok daha fazla görülür. Karın bölgesinin anevrizmaları, tüm aort anevrizmalarının

%75 'ini oluşturur, erkeklerde daha sıktır ve yaşla sıklığı artar.

65 yaş üstü erkeklerin %2-13'ünde kadınların da %6'sında bulunmaktadır.
 

Genel sağlık taramalarda bulunan anevrizmaların %90'ı küçüktür (3.5 cm altında) yani tehlikeli değildir, ancak yakın takibi ve sigara-hipertansiyon gibi risk faktörlerinin tedavi edilmesi gerekir.

Aort Anevrizması Neden Hayati Önem Taşımaktadır ?
 

Anevrizmaların en korkulan tarafı, genişlemeye devam edip yırtılabilmesidir. Bu durumda aort içindeki kan süratle karın boşluğuna dolar ve yırtığın büyüklüğüne göre

kısa bir zaman içinde ölüm meydana gelir. Yırtılan anevrizmalarda ölüm oranı %70-90 arasındadır. ABD'de her yıl AAA

yırtılmalarında 15.000 kişi kaybedilmektedir. Bundan dolayı aort anevrizmalarının tanısı, yırtılmadan tedavisinin yapılabilmesi

yönünden yaşamsal öneme sahiptir.

Anevrizmanın Yırtılması

 

Abdominal Aort Anevrizmasında Cerrahi Tedavi

img
×