KALP KAPAK HASTALIKLARI

Triküspit kapak: sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında bulunur.
Pulmoner kapak: sağ karıncık ile pulmoner arter (akciğer arteri) arasında bulunur.
Mitral kapak: sol karıncık ve sol kulakçık arasında bulunur.
Aort kapağı: sol karıncık ile aort arasında bulunur.
 

Yukardaki şekilde görüldüğü gibi kalpte 4 adet kapak vardır. Bu kapaklarda görülen doğuştan itibaren var olan veya sonradan edinilmiş   her türlü hastalık kalp kapak hastalığı olarak adlandırılır. 

Bu hastalıkların nedenleri genel olarak şu sekilde sıralanabilirler.

1.       Doğuştan (Konjenital ) kalp kapak hastalıkları,

2.       Sonradan edinilmiş kalp kapak hastalıkları,

Edinilmiş kalp kapak hastalıkları en sık görülen kapak hastalıkları olup, nedenlerine göre  değişik gruplar altında toplanabilirler.

a. Romatizmal kalp kapak hastalıkları,

b. Dejeneratif nedenle oluşmuş kalp kapak hastalıkları,

c. Enfeksiyonlara bağlı oluşmuş kapak hastalıkları,

d. Fonksiyonel kalp kapak hastalıkları Bu grupta kapakların yapısı tamamen normaldir ancak ileri derecede genişlemiş ventriküller (karıncıklar) nedeniyle kapakcıklar  tam olarak  karşı karşıya  gelemeyip kapak yetmezliği ortaya çıkar

e. Travmalara bağlı kalp kapak hastalıkları,

f. Diğer nedenler şeklinde bir sıralama yapılabilir.

Kalp kapaklarındaki lezyonlar yetmezlikler, darlıklar ( Değişik seviyelerde darlıklar olabilir kapak seviyesi, kapağın altı nda veya kapağın üstünde bir bölgede darlıklar olabilir.  Doğuştan,  kapağın hiç gelişmediği kapak atrezisi denilen durumlarda olabilir) veya  kapaktaki lezyon aynı anda hem yetmezlik  hemde darlık şeklinde kombine lezyonlar olabilirler

Kapak hastalıkları kalpte tek kapağın hastalığı şeklinde olabileceği gibi aynı anda birden fazla kapağın hastalığı şeklinde de karşımıza çıkabilirler. Bunlarda değişik kombinasyonlar şeklinde kendini gösterebilirler. Bunların durumlarına görede hastalar  değişik klinik tablolarla karşımıza çıkabilirler.

img
×