KALP DAMAR HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME YAZILARI

Kadın Kalp Hastalıkları

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler hastalıklar ölüm nedenleri arasında açık ara  ilk sırayı almaktadır. Kalp hastalıklarından ölümlerin son 20 yıldır erkeklerde azalma eğilimine girmesine karşın, benzer gelişmenin kadınlarda yaşanmaması durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Devamını Görüntüle

Kronik Venöz Yetmezlikde Tedavi

Asemptomatik telenjiektazilerden, varislere ve venöz ülserlere kadar geniş bir klinik yelpaze bir klinik yelpaze şeklinde eklinde karşımıza çıkar. Venöz hastalıklar; gelişmiş ülkelerde yaygın bir sağlık sorunudur.

Devamını Görüntüle

Diyabetik ayak yarasına dikkat

Diyabetik ayak; diyabet yani şeker hastalarında ayak, parmak ya da topuklarda oluşan yaraların tanımlaması olup , bu basit bir yara olarak algılanmamalıdır ve  İleri evre diyabet hastalığı göstergesidir. Şeker ayağı olarak adlandırılan diyabetik ayak yarası genellikle 5-10 yıldan uzun süredir diyabeti olan hastalarda görülür ve diyabetin süresi arttıkça görülme ihtimali de artar. Her 5 şeker hastasının birinde yaşamı boyunca ayakta yara oluşma riski vardır.

Devamını Görüntüle

Damar Tıkanıklarının Tedavisinde Ameliyatsız Yeni ve Modern Yöntemler

Bacak damarlarında oluşan tıkanıklıklar periferik damar hastalığı olarak da bilinir. Tıkanmanın yeri, sayısı, tıkalı damarın uzunluğu ve tıkanıklığın akut (ani) ya da kronik (yavaş gelişen) olmasına göre hastada bacakta gangrene kadar gidebilen problemler oluşabilir.Bu bölgenin tıkanıklıkları daha çok yol yürümekle oluşan ve kalçada,baldırda oluşan ciddi bacak ağrısına ve topallamaya yol açar.

Devamını Görüntüle

Şeker Hastalarında Önemli Bir Sağlık Sorunu Diyabetik Ayak

Toplumda Şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet;  birtakım sağlık sorun ve sorumluluklarını beraberinde getiren , yaşam boyu süren önemli  bir hastalıktır. Şeker hastalarının ayaklarında değişik biçimlerde ortaya çıkan lezyon ve yaralar olarak tanımlanabilen  Diyabetik ayak ; diyabetin en ciddi ve en ağır istenmeyen komplikasyonlarından biridir.

Devamını Görüntüle

Koroner Bypass sonrası Seksüel Bozukluklar ve Depresyon

Göğüs ağrısına ve kalp krizine neden olan koroner arterlerdeki gittikçe artan daralma oranları kalbin yeterince beslenememesine  yol açmaktadır. Bu durum günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen ciddi göğüs ağrıları, kalp krizi ve ölüme kadar giden istenmeyen tablo oluşturabilir . Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık yarısını oluşturan kalp damar hastalıklarında , klinik olarak koronerlerdeki bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan cerrahi işleme  koroner bypass ameliyatı denir.

Devamını Görüntüle

Aortada Balonlasma

Kalpten pompalanan kanı vücudumuza aort adı verilen atardamar dağıtır. Aort vücudumuzun en kalın atardamarıdır. Organlarımıza giden bütün atardamarın hepsi aortdan çıkar. Aort, kalbten ayrıldıktan sonra aşağı doğru yönelir, göğüs boşluğunu geçer, diafragmadan karına girer, burada da çeşitli organlara dallar verdikten sonra karın alt kısmında ikiye ayrılır ve bacak atardamarlarıyla devam eder.

Devamını Görüntüle

Varislerimiz ve Tedavisinde Lazer Kullanımı

Ulusal Varis Derneği (Fleboloji) Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi AD Öğretim üyesi  Prof.Dr. Özalp Karabay, sürekli ayakta durarak veya masa başında oturarak çalışan meslek gruplarının özellikle bayanlarda daha yüksek oranda olmak üzere varis açısından risk grubunda yer aldığını söyledi.  Ayaklardaki toplardamarlarda kirli kanın birikmesiyle oluşan varisin kişilerde ayak yaraları, ağrı, hareket kısıtlılığına yol açtığını belirten Prof Dr Karabay, kişilerin varisten basit önlemlerle korunabileceğini ve gerekli durumlardada başarıyla operasyonlarının yapıldığını  söyledi.

Devamını Görüntüle

Kalp Damar Hastalığı Yaşamımızı Tehdit Ediyor.

Kalp ve damar sistemi hastalıkları, ölümün  tüm dünyadaki en önemli nedenidir. Ülkemizde Ulusal Düzeyde Ölüm Nedenlerinin Temel Hastalık Gruplarına Göre  sınıflandırması yapıldığında Kalp damar hastalıklarının % 47.7 oranı ile açık ara başı çektiği görülmektedir. Bu hastaların yaklaşık yarısında ölüm ani ölüm şeklinde gerçekleşmektedir. Bu ölümlerin en önemli nedeni kalbi besleyen damarlarda daralmalar ve tıkanıklıklar sonucu gelişen koroner arter hastalığına bağlı ölümlerdir.

Devamını Görüntüle

Hamilelikte Varis Gelişimi ve Emboli Oluşumu

Hamilelik sırasında  hormonal ve kimyasal değişiklikler özellikle ilk üç ayda deri içinde görülen renkli kılcal damarlar ve deri altında genişlemiş 1-2mmlik yeşil geniş damarlar  veya daha geniş varis pakelerin  ortaya çıkmasına ,yada daha önce var olanların  artmasına neden olabilir

Devamını Görüntüle

Çağımızın Hastalığı Periferik Damar Hastalığı

Genel olarak ayak damarlarının tıkanıklığı olarak tarif edeceğimiz Periferik damar hastalığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının(atardamar) hastalıklarını ifade eder.En sık neden ateroskleroz yani damar sertliğidir.Genelde 50 yaş üzerindeki erkeklerin %5-15, 70 yaş üzerinde ise % 20 den fazla oranda  periferik damar hastalığı bulunur.

Devamını Görüntüle

Yolculuk Ve Derin Ven Trombozu

Derin Ven Trombozu (DVT), sıklıkla alt ekstemite derin venöz sistemde akut trombüs oluşumu ile karakterize, belli klinik belirtiler ışığında tanınan ve tanı almasında belli başlı tetkiklerin kullanıldığı klinik bir durumdur. Asemptomatik olgular dolayısı ile gerçek insidansı yakalamak zordur ve yapılan postmortem çalışmalar sonucunda DVT insidansının daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Devamını Görüntüle

Venöz Trombo Embolizm

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Tanı , risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedavi ile ilgili birçok kapsamlı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen halen tanı konulamamakta ve uygun tedavi yapılamamaktadır. Alt ekstremite derin ven trombozu sonrası gelişen, bazen asemptomatik, bazen tesadüfen tanı konan, bazen de masif embolizm ile ani ölüme yol açabilir.

Devamını Görüntüle

Koroner Bypas Kaliteli ve Güvenli Yaşam Sağlamaktadır

Koroner Bypass Ameliyatı Nedir? Koroner damarlar kalbi besleyen ve kalbin sağlıklı çalışmasını sağlayan kalbin çok önemli ve özel damarlarıdır. Bu damarlardan biri ya da bir kaçının daralması ya da tıkanması sonucu, kalbe yeteri kadar kan gitmeyeceği için göğüs ağrısı , kalp krizi veya ölüm gelişebilir.

Devamını Görüntüle

Varis Yarası Önemli Bir Sağlık ve Sosyal problemdir

Varis Yarası Önemli Bir Sağlık ve Sosyal problemdir Venöz ülser yada toplardamarlardaki kapak yetmezliğine  bağlı gelişen ayaklardaki yaralar;  toplardamarlardaki aşırı basınç yüzünden derinin bütünlüğünün bozulması nedeni ile özellikle ayak bileğinde görülen ciddi sosyal problem oluşturan önemli bir sağlık sorunudur.

Devamını Görüntüle

Sessiz Ölüm Akciğerlere Pıhtı Atması

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan pıhtının koparak toplardamar yoluyla akciğerlere gitmesine pulmoner tromboemboli denir. Büyük çoğunluğu ayak toplardamarlarındaki  pıhtının akciğere atmasıyla oluşan bu tablo ile akciğer atardamarı pıhtının büyüklüğüne göre değişen oranlarda tıkanır. Bu pıhtı miktarının çokluğu yada azlığı pulmoner emboli dediğimiz  akciğere pıhtı atmasının kliniğini belirler. Az miktarda pıhtı gitmişse hasta bunu fark etmeyebilir,yada hafif bir nefes darlığı şikayeti ile geçiştirebilir. Fakat pıhtı çok fazlaysa akciğer damarlarını tıkayarak ani ölüme de yol açabilir.

Devamını Görüntüle

Çalışan Kalpte Koroner Bypass Ameliyatları

Klasik açık kalp ameliyatları sırasında, ana damar olan aortaya klemp konularak kalbin sistemik dolaşımla bağlantısı ameliyat süresince geçici olarak durdurulur. Kalp Akciğer makinasına bağlanılarak vücudun hayati fonksiyonları devam ettirilir, bu esnada kalp özel solüsyonlarla durdurulup koroner by pass operasyonu gerçekleştirilir .

Devamını Görüntüle

Sıcak Havalar ve Kalp Sağlığımız

Kalp hastalıkları tüm dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır .Kalp damar hastalıklarının olumsuz sonuçlarından kurtulup, hayat kalitesini yükseltmenin yolu  yaşam tarzı değişikliklerinden ve sıcak soğuk hava değişimi gibi olumsuz iklim koşullarına uygun hareket etmekten geçiyor.

Devamını Görüntüle

Ramazanda kalbinize dikkat!

Oruç tutmaya başlamakla birlikte normal rutin yaşam şeklimizde de belirgin değişiklikler olur. Özellikle bu değişikliklere uyum sağlamak Ramazan`ın ilk haftasında daha zordur. Oruç tutulan süre, oruç tutulan mevsim, memleket şartları ve meteorolojik değişiklikler bu uyum sağlama dönemine iyi ya da kötü etkiler yapmaktadır.

Devamını Görüntüle

AŞK KALBİ GÜÇLENDİRİYOR

Aşk, ruh sağlığına iyi geldiği gibi fiziksel anlamda da kişiye sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor. Karşılıklı ve iyi yaşanan aşk, vücudumuzda endorfin denilen mutluluk hormon salınımını artırarak kalbi güçlendiriyor. Sagılanan maddeler, koroner damarları genişleterek kalbe daha fazla kan pompalanmasına olanak yaratarak kalp krizi riskini ve felce neden olan pıhtı oluşumunu en aza indiriyor.

Devamını Görüntüle

Damar Tıkanıklıklarının Tedavisinde Devrim

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay Periferik damar hastalığının genel olarak ayak damarlarının tıkanıklığı olarak tarif edildiğini söyledi. Periferik damar hastalığının, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının(atardamar) hastalıklarını ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Karabay, “Sıklıkla karşılaşılan neden ateroskleroz yani damar sertliğidir.

Devamını Görüntüle

Fazla Kilolar Kalbimizi Yoruyor

                  Şişmanlık, kalp damar  hastalıkları  için önemli risk faktörü olup  aynı zamanda kalp hastalığına da zemin hazırlayan diyabet ve hipertansiyon için de önemli risk sayılmaktadır. Fazla kiloların verilmesi, kalp hastalıkları oluşma riskini doğrudan etkilemekte ve verilen kilonun miktarı arttıkça da elde edilen sağlıklı yaşama faydası da yükselmektedir.

Devamını Görüntüle
img
×