ANEVRİZMALAR

Abdominal Aort Anevrizması ve Evar Tekniği

Kalpten (sol ventrikülden) pompalanan kanı vücudumuza aort adı verilen atardamar dağıtır. Aort vücudumuzun en kalın atardamarıdır. Sol ventrikülden çıktığında 3 cm olan çapı, aşağı indikçe 1.75 cm'ye kadar azalır. Organlarımıza giden bütün atardamarın hepsi aortdan çıkar. Aort, kalbten (sol ventrikülden) ayrıldıktan sonra aşağı doğru yönelir, göğüs boşluğunu geçer, diafragmadan karına girer, burada da çeşitli organlara dallar verdikten sonra karın alt kısmında ikiye ayrılır ve bacak atardamarlarıyla devam eder.

Devamını Görüntüle

Asendan Aort Anevrizması

Aort anevrizması, aortanın normal çapından geniş bir çapa ulaşarak genişlemesidir. Aorta’nın bütün bölümlerinde anevrizma gelişebilir. Genişlemiş olan bölümün patlayarak hayatı tehdit etme riski vardır. Anevrizma ne kadar büyükse patlama ihtimali o kadar fazladır. Küçük anevrizmalar ilaçla tedavi edilerek hasta takip edilir.

Devamını Görüntüle

Arkus Aorta Anevrizması

Aortun kısa bir segmentini oluşturan arkus, superiormediastende yerini alır ve brakiosefalik arterlere orijin oluşturur. Genelde aort patolojisi çok nadiren sadece bu segmenti tutar. Cerrahi tedavi teknikleri genellikle, çıkan aort ve arkusu, inen aort ve arkusu veya tüm torasik aortu ilgilendirir. Tüm torasik aort anevrizmalarının %10’unda arkusun tutulumu söz konusudur.

Devamını Görüntüle

Aort Diseksiyonu

Aort duvarının 3 ana katmanı vardr. Aortanın iç katmanının yırtılarak kanın orta katmana geçmesine ve burada yeni bir lümen oluşturmasına aort diseksiyonu denilmektedir. Genellikle yaşlı insanlarda görülür.

Devamını Görüntüle

Torakoabdominal Aort Anevrizması

Torakoabdominalaortayı içeren anevrizmaların tamiri kompleks ve geniş bir cerrahi  işlem gerektirir. Cerrahinin potansiyel bir komplikasyonu spinal kordu besleyen atardamarların bu bölgeden çıkması nedeni ile spinal kordun beslenmesinin bozulmasıdır.

Devamını Görüntüle
img
×