TORAKOABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI

Torakoabdominalaortayı içeren anevrizmaların tamiri kompleks ve geniş bir cerrahi  işlem gerektirir. Cerrahinin potansiyel bir komplikasyonu spinal kordu besleyen atardamarların bu bölgeden çıkması nedeni ile spinal kordun beslenmesinin bozulmasıdır.
 

TAA tüm anevrizmaların %10’undan azını oluşturmaktadır.
 
Klinik bulgular:
Klinik bulgular çoğunlukla anevrizmanın boyutu, pozisyonu ve büyüme oranına bağlıdır. TAA’ların çoğu asemptomatiktir ve genellikle başka nedenler için yapılan diagnostik bir işlem sırasında tanı konur. Sakküler
anevrizmalar genişleyerek komşu dokulara bası sonucu çeşitli klinik tablolara neden olurken fusiform anevrizmaların çoğu asemptomatik olmaktadır. Başlıca semptom ve klinik bulgular; Dispne, stridor ve öksürük: Büyüyen anevrizmanın trakea ve sol ana bronkusa basısı sonucu gelişir. Sol ana bronkus tıkanırsa, sol akciğerde atelektazi gelişebilir. Hemoptizi: Bası sonucu gelişen bronkuserezyonuna bağlıdır. Disfaji: Anevrizmanın esofagusa basısı sonucu gelişir. Ses kısıklığı: Sol recurrentlaringeal sinire bası sonucu gelişen vocalkord paralizisi ses kısıklığına yol açmaktadır. Boyun ve kolda ödem: VCS’a bası sonucu boyun ve kolda ödem, boyun damarlarında belirginleşme gözlenir. Konjestif kalp yetmezliği: Aort yetmezliği sonucu gelişir. Sol kolda tansiyon düşüklüğü: Anevrizmanın sol subklavian artere basısı sonucu gelişir. Göğüs ağrısı: Assendan aort anevrizmaları sternum ve kostalara bası yaparak tahribat oluşturur, bu da şiddetli göğüs ağrısına neden olur.
 
Tanı:
Tanıda kullanılan görüntüleme yöntemleri; CT ve MR: Torasik anevrizmaları görüntülemede en ideal yöntemdir. Aortografi: Arkustan çıkan damarlar ve anevrizmanın tam taslağını çıkarmak, anevrizmanın büyüklüğünü ve lokalizasyonunu tespit etmek için gerekli olabilir. Göğüs röntgenogramı: TAA’nda, göğüs röntgenogramında sol hemitoraksın büyük bir kısmını dolduran kitle görülebilir. Travmatik anevrizmalarda sol subklavian arterin yanında ovoid bir danste artışı görülebilir. Ayrıca aort duvarında kalsifikasyon da görülebilir. Aterosklerotik aort anevrizmaları ile birlikte özellikle kalp ve böbrekte de aterosklerotik hastalık sıklıkla mevcuttur. Bu nedenle kalp ve böbrek fonksiyonlarını izlemek için EKG çekilmesi ve kan üre düzeyinin ölçülmesi faydalıdır.
 
Tedavi:
TAA’larının tedavisi cerrahidir. Anevrizmanın tamamının cerrahi eksizyonundan sonra yerine damar grefti konur. Cerrahi tedavi endikasyonları: semptomatik anevrizmalar hızlı genişleyen anevrizmalar ( yılda 0.5 cm’den fazla ) çapı 6 cm’yi aşan anevrizmalar Assendan aort anevrizmalarında aort kapağı tutulumu sıktır. Bu durumda kapak replasmanı gerekli olabilir. Aort diseksiyonunda hastaların hızlı bir şekilde cerraha havale edilmesi şarttır. Assendan aort anevrizmalarının diseksiyonunda acilen cerrahi onarım gerekir. Dessendan aort anevrizmasında cerrahi riskler daha kötüdür.

img
×