VARİS NEDİR?

Varis, insanlık tarihinin çok eskilerine uzanan bir sorun olarak günümüze kadar gelmiştir. Varisin tarihte ilk kez tanımlanması M.Ö.1550 yıllarına rastlayan Ebers papirüslerinde yapılmıştır. Varislerde cerrahi tedavi eski Romalılar döneminde, skleroterapi 1860 yılında Pravaz tarafından uygulanmaya başlamıştır. Lazerle varis tedavisi ilk kez 1980’li yıllarda başlayarak günümüze ulaşmış bir başka tedavi yöntemidir.

Varis EgeToplumda yaş gruplarına göre %4,5 -  %55 sıklıkta görülen varisin, Türkiye’de etkilediği düşünülen kişi sayısı yaklaşık 10 milyondur. Bu varisli toplum kesiminin bir çoğu ya farkında olmadıkları için, veya çözümünün olmadığı kanaatinde olduklarından tedavi arayışı içinde değillerdir. Bu kişiler en azından kozmetik/psikolojik veya diğer uçta ağrı, şişme, gece krampları, yorgunluk, yanma-kaşıntı, huzursuz ayak sendromu (bacaklarda sürekli yorgunluk ve zaman zaman ağrı ile kendini gösteren şikayetler topluluğu – bu hastaların bir çoğu depresyon ilaçları kullanırlar), ciltte renk değişikliği, kanama, tromboflebit, bacakta ülserler gibi yaşam kalitesini etkileyen yakınmalarla gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Toplumda sadece yaşlı hanımlarda görülür düşüncesinin yanlış olduğu, ergenlik çağında başlayabilen ve erkeklerde de olmak üzere her yaş gurubunda ve cinsiyette rastlanıyor olmasının bilinmesi tedavide geç kalınmaması açısından çok önemlidir. 

Türkiye’de, 1997’den beri Variste Hibrid Tedavi olarak adlandırdığımız bu yaklaşım ile sonuçları yüz güldüren, bacaklara özgürlük vaad eden bir teşhis, tedavi ve eğitim merkezi olmaktan gurur duyuyoruz.

Bacaklarda yüzeyel toplardamarların düzensiz bir biçimde uzayarak büklümlü genişlemesi ve kıvrımlar oluşturması varis olarak adlandırılır. Varis sözcüğü Latince Varix (kıvrım yapmış damar) kelimesinden türetilmiştir.

Yaş gruplarına göre  %4,5 - % 55 sıklıkta
Türkiye’de etkilediği kişi sayısı yaklaşık 10 milyondur
Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazladır
Kadınlarda gebelikde oran 2-3 kat daha artmaktadır.
Çevremizdeki her beş kişiden biri varislidir.

img
×
whatsapp-gorsel-2023-05-28-saat-110933m