VENÖZ REFLÜ

Duplex görüntüleme spesifik anatomik bölgelerdeki venöz reflüyü non-invaziv olarak saptayıp değerlendirmede kullanılır. Hasta üzerinde yük olmadan ayakta durup ekstremitenin farklı seviyelerine pnömotik kaflar takılarak reflü akımları duplex görüntüleme ile ölçülür. Normal kapakların %95’i kaf baskısı ile 0.5 sn içinde kapanır. Bu yöntemle kapak kapanma zamanı, venöz çaplar, pik reflü hızları ve pik reflüde hesaplanmış akım hacmi (VFPR) spesifik lokalizasyonlarda yüzeyel ve derin venöz sistemde ölçülür. VFPR’nin büyük safen ven, küçük safen ven ve popliteal safen vende 10 ml/sn’nin üzerinde ölçüldüğü vakalarda lipodermatosklerozis insidansı yüksektir.

Venöz reflünün lokalizasyonunun KVY’nin patofizyolojisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Proximal derin venöz reflünün venöz ülser oluşumunda önemli yer tutmakta ,ayrıca popliteal venöz reflü deri değişiklikleri ve ülser gelişiminde KVY’li hastalarda daha önemli bir yer tutmaktadır. Ek olarak venöz ülserasyon derin ven yetmezliği veya kominikan ven yetmezliği olmadan sadece yüzeyel ven yetmezliği ile de gelişebilmektedir.

img
×