MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU

Mitral kapak prolapsusu (MVP), halk arasında kapakta sarkma , çökme gibi isimlerle bilinmektedir. Toplumda insanların yaklaşık olarak %10’unda değişik düzeylerde prolapsus görünür.  Ancak hastaların çoğu tamamen asemptomatiktir ve  tesadüfen başka amaçla yapılmış Ekokardiyografi incelemelerinde tespit edilirler. Bu hastalıkta kalp kasıldığında yani    sistolde atriyuma doğru kapanan  mitral kapağın yaprakcıklarının bir kısmının veya tamamının sol atriyuma doğru çökmesidir. Olay sadece 1 yaprakcıkta olabilir veya 2 yaprakcığı birden ilgilendirebilir. Beraberinde patolojinin ağırlığına göre, mitral yetersizliği olabilir veya olmayabilir. Tanıda ekokardiyografi çok yararlıdır.

Asemptomatik hastalarda tedavi gerekmez, ancak bu hastalar son derece tedirgin ve doktor doktor gezerek, hissettiği her türlü rahatsızlığı  buna bağlayan mizaçtadırlar. Olayın ne olduğu cok ciddi bir şekilde anlatılıp  güven verici bilgi verilmelidir.

Semptomatik hastalarda göğüs ağrısı değişik aritmiler, çarpıntı en sık görülen yakınmalardır. Bu hastalarda beta blokerler kullanabilirler, çay, kahve içilmesinin azaltılması yararlı olur. Ortostatik hipotansiyonu olan hastalarda tuz ve sıvı alınmasını artırmak uygundur. Fokal nörolojik belirtiler gösteren hastalarda da aspirin kullanılmalıdır. Aspirin tedavisine rağmen nörolojik semptomlar varsa kumadin ile antikoagülasyon yapılmalıdır. Hastaların çoğunda yaşamı ve sporu kısıtlamak gerekmez. Sol ventrikül genişlemesi ve disfonksiyonu, uzun QT ve senkop atakları olan hastalarda ise yarışma sporları yasaklanmalıdır. MVP'lu hastalar gebeliği iyi tolere ederler.

Asemptomatik hastaların 3-5 yıl aralarla kontrolü ve ekokardiyografik muayenesi uygundur. Orta- ciddi derecede MY olan ve kapak deformitesi fazla olan hastaların yıllık kontrolleri gereklidir.

Hastalarda anjiyografi gerekli değildir. Ancak kapak cerrahisi gereken hastalarda birlikte başka hastalıkların saptanması ve koroner arterlerin durumunun gösterilmesi için anjiyografi uygundur.

Korda rüptürü olan, veya  ciddi MY gösteren ve sol ventrikül fonksiyonu bu nedenle bozul maya başlamış  hastalarda kapak cerrahisi uygundur. Mitral kapak tamiri, kapak onarımı özellikle posteriyor kapak onarımı başarı ile uygulanabilir. Cerrahi endikasyonlar, diğer MY hastalarında olduğu gibidir.

Kapak yetersizliğinin (2. derece ve üstü) ve deformasyonun ciddi olduğu hastalarda endokardit profilaksisi gereklidir.

img
×