BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLERİ

KARABAY D, GÜLCÜ A, Dinç ELİBOL F, Cenk ELİBOL,  GÖKTAY A, "Psödoanevrizma ile KendiniSınırlamış Kronik Aort Anevrizma Rüptürünün Acil Endovasküler Tedavisi",32. Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, EKİM 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası 

KARABAY D, Çalan M, BAYRAKTAR F,  GÜMÜŞ T, YILMAZ M, ÇÖMLEKÇİ A, "Diyabetik Hastalarda İskemik Periferik Arter Hastalığı",XV. ulusal vasküler cerrahi kongresi, ANTALYA, EKİM 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası 

KARABAY D, ÇAKIR V, GÜLCÜ A, Küçük B, ÇAPAR AE, GENÇPINAR T,GÖKTAY A,"Early results of percutaneous aspiration thrombectomy vs anticoagulation in acute iliofemoral venous thrombosis: a randomised clinical trial.",CIRSE 2011, ALMANYA, Eylül 2011, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası 

KARABAY D, Güler M, HEPAĞUŞLAR H, Çağlar T,  SİLİSTRELİ E, ERDAL A, ÇATALYÜREK H,"kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda radiyal arter-femoral arter-aort basınçlarının karşılaştırılması ve aralarındaki gradiyentlerin değerlendirilmesi",tark 2010, ANTALYA, EKİM 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri 

KARABAY Ö, YEŞİL S, AKINCI B, BAYRAKTAR F, HAVITÇIOĞLU H,  YAPAR N, DEMİRDÖVER C, YENER S, YALÇIN M, ÇÖMLEKÇİ A, ERASLAN S, "Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single centre experience from Turkey",11th European Congress of Endocrinology, İSTANBUL, Nisan 2009, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası 

KARABAY Ö,YEŞİL S, AKINCI B, YENER S, BAYRAKTAR F,  HAVITÇIOĞLU H, YAPAR N, ATABEY A, KÜÇÜKYAVAŞ Y, ÇÖMLEKÇİ A, ERASLAN S, "Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort", 11th ile tedavisi",28. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, EKİM 2007 

Ö. KARABAY, Y. GÖKTAY, A. GÜLCÜ, Ö. GENCEL, M. BARIŞ , S. MEN, E. HAZAN, Ü. AÇIKEL,"Abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavisinde tek merkez orta A, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası 

KARABAY Ö, GÜZELOĞLU M, ÇATALYÜREK H, ALTUN Z, Oktay G, SİLİSTRELİ E, Sarıosmanoğlu N, UĞURLU B,  ERDAL C, HAZAN E, AÇIKEL Ü,"Açık Kalp Cerrahisinde Kullanılan Kan ve Kan-İnsulin Kardioplejilerinin Myokard Koruması Üzerine Olan Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması","Turkish Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery, 14/2/S23/2006",IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, Kasım 2006, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri 

Özalp KARABAY, A. Yiğit GÖKTAY, Çağın ŞENTÜRK, Ömür GENCEL,  Eyüp HAZAN, "AORT ANEVRİZMALARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİNDE FEMORAL CERRAHİ GİRİŞİM OLMAKSIZIN TAM PERKUTAN YAKLAŞIM",27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, EKİM 2006, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası 

Özalp KARABAY, A. Yiğit GÖKTAY, Ömür GENCEL, Aytaç GÜLCÜ, Süleyman MEN, "AORT ANEVRİZMALARINDA ERİŞİM SORUNU TAŞIYAN HASTALARDA KOMBİNE ENDOVASKÜLER-CERRAHİ YAKLAŞIM",27. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, EKİM 2006, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası 

KARABAY D, ALBAYRAK G, SİLİSTRELİ E, ERGÜR B, BAĞRIYANIK H, KALKAN Ş,  ERDAL A, AÇIKEL Ü, "Inhibitory effect of adenosine (9-beta-0-ribofuranosyladenine) Ulusal Radyoloji Kongresi, ANTALYA, EKİM 2004, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrasılararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri 

KARABAY O, SİLİSTRELİ E, ÖNOL H, ALGIN I, GÜZELOĞLU M, YÜREKLİ İ, ALBAYRAK G, AÇIKEL U, "Results of intravenous iloprost (PGI2) treatMENt in the serious peripheral artery disease",The 12 th annual meeting of the asian society for cardiovascular surgery, İSTANBUL, Nisan 2004, The 12 th annual meeting of the asian society for cardiovascular surgery book of absracts,191,Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası 

KARABAY Ö., ERDAL C., SİLİSTRELİ E, SERBEST M. O., GÜZELOĞLU M, AÇIKEL Ü., "Endovascular treatMENt in popliteal aneurism in the behçet's disease",52 nd international congress of the european society for cardiovascular surgery, İSTANBUL, Kasım 2003, cardiovascular surgery,181, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası 

KARABAY D, SİLİSTRELİ E, ERDAL A, ÇATALYÜREK H, ALGIN İ, YÜREKLİ İ, ALBAYRAK G, HAZAN E, OTO Ö, AÇIKEL Ü, "Surgical experiences in grown-up congenital heart defects",52nd ESCVS İNTERNATİONAL CONGRESS, İSTANBUL, Kasım 2003, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrasıR, N. ÖZELSANCAK, H. KAZAZ, İ. ERDİNÇ, M. KARAÇELİK, İ. KİRİŞ , H.İ. ALGIN, S. ZEREN, S. SEZGİN, "Çocukluk çağında kalp ve akciğer transplantasyonu, olgu sunumu", 14. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, SERİK, EKİM 1998, Hakemli organizasyon 

KARABAY D, HAZAN E, SİLİSTRELİ E, ATEŞ M., GÜNER G, SAYDAM N, ÇATALYÜREK H,  OTO Ö, "İzole tavşan kalplerinde uygulanan karnitin kardiyoplejisi",XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, İZMİR, Eylül 1997, Hakemli organizasyon 

Özalp KARABAY, Ünal AÇIKEL, Nejat SARIOSMANOĞLU,  Baran UĞURLU, Eyüp HAZAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Öztekin OTO,"Kardiyopleji solusyonlarına nisoldipin eklenmesinin miyokardiyoprotektif tkisinin izole tavşan kalbinde değerlendirilmesi",IV. Göğüs , Kalp ve damar cerrahi kongresi, MARMARİS, EKİM 1996, Hakemli organizasyon 

Özalp KARABAY, Eyüp HAZAN,  Baran UĞURLU, H. OKUTAN, Nejat SARIOSMANOĞLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO, "Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif izlem üzerine etkileri", IV. göğüs, kalp ve damar cerrahisi kongresi, MARMARİS, EKİM 1996, Hakemli organizasyon

img
×
whatsapp-gorsel-2023-05-28-saat-110933m