MAKALE YAYINLARI

 • KARABAY D, HEPAĞUŞLAR H, "Combination of Superficial Cervical Plexus Block Local Infiltration Anesthesia in Carotid Endarterectomy : A Retrospective Analysis", Journal of Neurological Sciences (Turkish), 28:(4)# 29; 591-598, 2011, Araştırma Makale,SCIExpanded, Doçentlik sonrasıMakale Yayınları
 • KARABAY D, TEKİN N, MUAMMER BASKAN, TEOMAN YEŞİLKAYALI, "PREVALENCE OF PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE RELATED RISK FACTORS IN TURKISH ELDERS", BMC FAMILY PRACTICE, 2011 12:96, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, BAYDAR M,  Banu DİLEK, ŞAHİN E, Seide Alev KARASEL, MANİSALI M, Ünal TOĞRUL B, ÖNCEL H,"Periferik Arter Hastalığı Olan Kişilerde Osteoporoz, Subklinik Vertebral Kırık Varlığı ve Etkileyen Faktörler", Türk Geriatri Dergisi, tjg-2513, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, KARABAY N, GÜLCÜ A, KUSERLİ Y, KARAARSLAN K, SİLİSTRELİ E, ERDAL A, GÖKTAY A,"abdominal aort anevrizmalarının endovasküler tedavi sonrası derin ven trombozu insidansı", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011 e5710, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, Mustafa KARAÇELİK, Levent Yılık, Nil Tekin, Ahmet Birtan İriz, Senem KUMDERELİ, Ali GÜRBÜZ, Tanzer ÇALKAVUR, "İskemik Periferik Arter Hastalığı Tarama Çalışması: İSPAT", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 12/204 2011, 2011, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D,Mehmet KURTOĞLU, Cüneyt KÖKSOY, EKİM Hasan, Yiğit AKÇALI,  Uğur FİLİZCAN, "Long term efficacy safety on once-daily enoxaparin plus warfarin for the outpatient ambulatory treatMENt of lower-limb deep vein thrombosis in the TROMBOTEK trial", journal of vascular surgery, 52(5) 1262-1271, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D,Saniye GÜLLER, Mustafa BAK, Erkin SERDAROĞLU, Demet CAN, KARABAY D,"Low density lipoprotein apheresis by membrane differential filtration (cascade filtration) via arteriovenous fistula performed in children with familial hypercholestrolemia", therapeutic apheresis dialysis, 14(1):87-92, 2010, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D,Mustafa KARAÇELİK, Erkan KARA, İbrahim ERDİNÇ, Ahmet B. ÖZELÇİ, Cenk S. ATALAY, Emrah OĞUZ , Mücettin ŞEN, ALBAYRAK G, Salih T.. KUTLU, Erol BAHTİYAR, Cengiz SERT, Ali GÜRBÜZ, Tanzer ÇALKAVUR, KARABAY D, "Çok merkezli,kesitsel bir venöz tromboz tarama çalışmasının sonuçları", Fleboloji Dergisi, sayı:3 yıl:11 s-80-85 eylül 2009, 2009, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Özalp KARABAY, Mehmet GÜZELOĞLU, "Mezenterik ven trombozu", Fleboloji Dergisi, 11/3/53-5/2009,2009, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D,Özalp KARABAY, MehmetGÜZELOĞLU, Hüdai ÇATALYÜREK,"Endovenöz lazer tedavisiyle yetersiz perforatör ven ablasyonu", Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg - Special Topics, 2/2/55-8/2009, 2009, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası Makale Yayınları
 • KARABAY D,YEŞİL S, AKINCI B, BAYRAKTAR F, HAVITÇIOĞLU H, YAPAR N, DEMİRDÖVER C, YENER S, YALÇIN M, ÇÖMLEKÇİ A, ERASLAN S,"Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single centre experience from Turkey", ExperiMENtal Clinical Endocrinology & Diabetes, 117/7/345-349/2009, 2009, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (2 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 • Dündar Özalp KARABAY, "Abdominal aorta patojenlerinde endovasküler tedavi", Türkiye klinikleri,2009;2(1) 46, 2009, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY O,Yesil A, AKINCI B, YENER S, BAYRAKTAR F,  Havitcioglu H, YAPAR N, ATABEY A, Küçükyavaş Y, Comlekci A, Eraslan S,"Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish cohort", Hormones (Athens)., 2009 Oct-Dec;8(4):286-95., 2009, Araştırma Makale,Yurtdışı Hakemli, (6 eserde atıf), Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, KARAARSLAN K, GÖKTAY A, Badak M, GÜLCÜ A, Dişçigil B, ERDAL A, ÇATALYÜREK H,"persistan siyatik arter anevrizmasının perkütan endavasküler cerrahi girişim ile tedavisi:olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", Damar Cerrahisi Dergisi, 17/3/134-139/2008, 2008, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Özalp KARABAY, Erdem SİLİSTRELİ,  "Derin ven trombozu ve kronik venöz yetmezlik epidemiyolojisi", Fleboloji Dergisi, 10(2), 28-33 (2008), 2008, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, Cüneyt NARİN, "venöz tromboembolizm ve kanser", Fleboloji Dergisi, 10(2) 2008 34-37,2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, M.KARAÇELİK, "Kronik venöz yetmezlik ve venöz ülser tedavisinde subfasyal endoskopik perforatör ven cerrahisi (SEPS)", Fleboloji Dergisi, 10 1 2008 23-28, 2008, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, ŞİŞLİ E, SİLİSTRELİ E, "Yolculuk ve Derin Ven Trobozu", Fleboloji Dergisi, yıl:2008(10) sayı:1 sayfa 45-48, 2008, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 •  KARABAY Ö, ERDAL C, BADAK Ö, ÇATALYÜREK H, AKDENİZ B, SİLİSTRELİ E, AÇIKEL Ü, "Left atrial appendage aneurysm atrial arrythmias.", Chirurgia, 2007;20(5):233-4., 2007, Vaka Takdimi,Yurtdışı Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, KARAARSLAN K, GÖKTAY A, KAVALA A, GÜLCÜ A, KUSERLİ Y, SİLİSTRELİ E, ERDAL A, AÇIKEL Ü,"Aort Anevrizmalarında Endovasküler ve Cerrahi Hibrid Yaklaşım", Damar Cerrahi Dergisi, 2007:16(3)31-36, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası Makale Yayınları
 • Özalp KARABAY, Kemal KARAASLAN, Yiğit GÖKTAY, Aycan KAVALA, Ömür GENCEL, Yusuf KUSERLİ, Ünal AÇIKEL "Aort” anevrizmalarında cerrahi dışı perkütan yaklaşımla endovasküler onarım", Damar Cerrahisi Dergisi, 16/3/37-41/eylül 2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Özalp KARABAY, Kemal KARAARSLAN, Ünal AÇIKEL, "Mitral kapak hastalıklarında cerrahi endikasyonlar", Turkiye Kilinikleri J Surg Med Sci, 2007, 3(41):7-14, 2007, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Özalp KARABAY, Ali Aycan KAVALA, Ünal AÇIKEL,"Aort Travmaları", Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Acil Tıp, 3/7/48-56/2007, 2007, Review Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • KARABAY D, ERDAL A, SİLİSTRELİ E,  ÇATALYÜREK H, FERMANCI E, AÇIKEL Ü,"Derece 1-2 semptomatik yırtılmış abdominal aort anevrizmalarında ameliyat sonrası iyileşmeyi etkileyen faktörler", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 15(1):55-58/2007, 2007, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Doçentlik sonrası
 • Özalp KARABAY, Süleyman MEN, Koray Aykut, Aytaç GÜLCÜ, Erdem SİLİSTRELİ, Cenk ERDAL, İbrahim ALGIN, Ünal AÇIKEL,"Ağır KOAH'lı Bir Olguda Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Stent- Greft İmplantasyonu ile Onarımı", Toraks Dergisi, 7(2):141-144 2006, 2006, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, KILCI G, SİLİSTRELİ E, ERDAL A, AÇIKEL Ü,"ÇOCUKLARDA ARTERİYOVENÖZ FİSTÜLE BAĞLI GELİŞEN VENÖZ ANEVRİZMALARIN CERRAHİ ONARIMI", türk göğüs kalp damar cerrahisi Dergisi, 2008;16(2) 126-128, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, YÜREKLİ İ, AÇIKEL Ü,"periferik arter anevrizmaları", Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2 25 200657-63, 2006, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, GÜZELOĞLU M, YÜREKLİ İ, ŞANLI A, ÖNEN A, ERDAL A, SİLİSTRELİ E, Uçan E, AÇIKEL Ü,"Sol akciğer alt lobu içine rüptüre desendan torasik aort anevrizması", Damar Cerrahisi Dergisi, 14/3/45-48/2005, 2005, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Emel FERMANCI, Erdem SİLİSTRELİ, Koray AYKUT, İsmail YÜREKLİ, Hüdai ÇATALTYÜREK, Ünal AÇIKEL,"Intracutaneous versus transcutaneous suture techniques: comparison of sternal wound infection rates in open-heart surgery patients", Texas Heart Institute Journal, 32/277-282/2005, 2005, Araştırma Makale,SCIExpanded, (3 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası Makale Yayınları
 • Ozalp KARABAY, Erdem SİLİSTRELİ, Birol KABAKCI, Evren Yilmaz, Atac Sonmez, Cenk ERDAL,  Hudai Catalyurek, Serafettin Canda, Unal Acikel,"Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a rabbit model.", Heart Vessels, 20/2/66-71/2005, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (5 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Erdem SİLİSTRELİ, Cenk ERDAL, Hakan ÖNOL, İbrahim ALGIN, Mehmet GÜZELOĞLU, İsmail YÜREKLİ, Göksel KILCI, Ünal AÇIKEL,"ciddi periferik arter hastalığında intravenöz iloprost tedavisi sonuçları", Turkish J Vasc Surg, 14/3/21- 26/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY Ö, KİRAY A, GÜVENÇER M, ARMAN C, KORMAN E, ERGÜR K,  TETİK S, "Vena jugularis interna ve vena subclavia'nın kapaklarının özellikleri", deü tıp fakültesi Dergisi, 19/2/65-67/2005, 2005, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Aydın ŞANLI, Ahmet ÖNEN, Erdem SİLİSTRELİ, Emel CEYLAN,"A Rare Decortication Complication: Thoracic Incisional Tubercuosis Fistula", Turkish Respiratory Journal, 1/36-38/2005,2005, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, ERDAL A, KIR M, SİLİSTRELİ E, ALBAYRAK G,  SAYLAM Z, AÇIKEL Ü, "Pulmonary segMENtal artery ratio: an alternative to the pulmonary artery index in patients with tetralogy of fallot.", international heart journal, Vol. 47 (2006) , No. 1 pp.67- 75, 2005, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (3 eserde atıf),Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, YETKİN U., ÖNOL H.,"arteriovenous fistulas for hemodialysis patency rates complications", saudi medical journal, 25 10 1518-1520 2004/11, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, (2 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, ERDAL A, KIR M, SİLİSTRELİ E,  SERBEST M, AÇIKEL Ü, "Çocukluk çağında semptomatik aberran sağ subklavyen arter: Olgu sunumu", Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2004; 10 (3-4): 145-148, 2004, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, Ufuk YETKİN, Hakan ÖNOL, "Effects of oral anticoagulation with various INR levels in deep vein thrombosis cases", Cardiovascular Medicine, a11 1-14, 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, U.YETKİN, H.ÖNOL, "Femoral Arteriyer Sisteme Gerçekleştirilen EkstraAnatomik Bypass Greftleme Prosedürleri", DEU Tıp Fakültesi Dergisi, 18 :2 08 2004 164- 172, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası Makale Yayınları
 • KARABAY D, YETKİN U., ÖNOL H., "Upper extremity deep vein thrombosis: clinical treatMENt characteristic", journal of international medical research, 32 (4) 429-435 2004/8, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, (17 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Mustafa BAK, Erdem SİLİSTRELİ, Şebnem ÇALKAVUR, İsmail YÜREKLİ, Hasan AĞIN, Ünal AÇIKEL, "Effect of adventitial dissection in brachiobasilic arteriovenous fistulae opened in children as vascular access for hemodialysis on patency maturation of fistulae.", Journal of Investigative Medicine, 52(5):330-4, 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, AÇIKEL Ü, "Kanama ve tromboz eğilimi: "Pıhtılaşma mekanizması , pıhtılaşma faktörleri eksikliği, kan hücreleri eksikliği, ektrakorporeal dolaşımın koagülopati, medikal tedavi, kan ve kan ürünleri verilmesi"", Türkiye klinikleri J Cardiovascular Surgery, 2004-5 d21 207-209, 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, U. YETKİN,  H. ÖNOL,"Effect of seansonal variations on the emergence of deep venous thrombosis of the lower extermity", Phlebology, 19 4 2004 189, 2004, Araştırma Makale,SCI- Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • SİLİSTRELİ E, KARABAY D, ERDAL A, ERGÖR O, ÇATALYÜREK H, KILCI G, FERMANCI E, ALGIN İ, AÇIKEL Ü, "Periferik arteryel rekonstrüksiyonlar öncesinde koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin belirlenmesi: lojistik regresyon anAli zi", Damar Cerrahisi Dergisi, 13(2):1-11/2004, 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Ö KARABAY, U YETKIN, E SİLİSTRELİ, H USKENT, H ÖNOL, Ü AÇIKEL,"Surgical manageMENt of giant aneurysms complicating arteriovenous fistulae", Journal of International Medical Research, 32,214-217 (2004), 2004, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (12 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Ö. KARABAY, A.C. ERDAL, E. SİLİSTRELİ,  Ü. AÇIKEL,"Asymptomatic aortic coarctation associated with loss of luminal continuity intercostal artery aneurysm", The Journal of Cardiovascular Surgery, 45(1), 93-94 (2004), 2004, Editöre Mektup,SCIExpanded, (2 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • OZALP KARABAY, ERDEM SİLİSTRELİ, HUDAI CATALYUREK, ISMAIL YUREKLI, CENK ERDAL, H. IBRAHIM ALGIN, GOKHAN ALBAYRAK, UNAL ACIKEL,"Conventional ultrafiltration in pediatric open heart surgery", Koşuyolu Heart Journal, 8(1), 36-40 (2004), 2004, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, SİLİSTRELİ E,  ERDAL A, SERBEST M, GÜZELOĞLU M, ÇATALYÜREK H, AÇIKEL Ü,"Behçet's disease:treatMENt of popliteal pseudoaneurysm by an endovascular stent graft implantation", Ann Vasc Surg,18(1):118-20/2004, 2004, Vaka Takdimi,SCI, (11 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası Makale Yayınları
 • KARABAY O, Onen A, YILDIZ F, YILMAZ E, ERDAL CA, ŞANLI A, KILCI G, Algin I, Itil O, Acikel U, "The case of a cyst hydatid locAli zed within the interatrial septum", Jpn Heart J, 2004;45(4):703-7, 2004, Vaka Takdimi,Index Meducus, (2 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, U. YETKİN,  L. Seden DURU,"Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonuna Bağlı Gelişen Akciğer Hasarının Önlenmesi", DEU Tıp Fakültesi Dergisi, 12 2003 253-255, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Ufuk YETKİN, Erdem SİLİSTRELİ, İbrahim ALGIN, Hakan ÖNOL, Ünal AÇIKEL, "Tıkayıcı arter hastalığında lomber sempatektomi", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56, 97-101 (2003), 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 •  KARABAY D, Ufuk YETKİN, "Pulmoner Tromboembolizm Tanısı İncelemelerine Güncel Yaklaşım", Türkiye Klinik Cerrahi Dergisi, 2003-8 112, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, Ufuk YETKİN, Hakan ÖNOL, "Femoro-Femoral ekstra- anatomik bypass: 18 Olgunun analizi ", DEU Tıp Fakültesi Dergisi, 08 2003 sf:113, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, A. Cenk ERDAL, Erdem SİLİSTRELİ, Hüdai ÇATALYÜREK, Gökhan ALBAYRAK, Koray AYKUT, Ünal AÇIKEL,"Total kavopulmoner konneksiyon ve pulmoner arter rekonstrüksiyonu", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1):53-55/2003, 2003, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, YETKİN U., TULUKOĞLU E.,"Venöz Tromboembolizm ve Gizli malignite", Ankara Cerrahi Dergisi, 18, 35-39 2003, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, U. YETKİN,"İnferior Vena Kava Akımının Filtre Uygulamalarıyla Kesintiye Uğratılması", DEU Tıp Fakültesi Dergisi, 04 71-77 2003, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, U YETKİN, "Tüberküloz Etiyoloji Konstriktif Perikarditlerde Cerrahi Yaklaşım", Toraks Dergisi, 4 1 04 2003 sf 78, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası Makale Yayınları
 • Özalp KARABAY, Mustafa BAK, Erdem SİLİSTRELİ, Şebnem ÇALKAVUR, İsmail YÜREKLİ, Hasan AĞIN, Ünal AÇIKEL, "Çocuklarda hemodializ amaçlı açılan Brakiobazilik arteriyovenöz fistüllerde adventisya disseksiyonunun fistül açıklığı ve olgunlaşması üzerine etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3):221- 228, 2003, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY Ö, ÖNEN A, YILDIZ F, YILMAZ E, ERDAL AC, ŞANLI A, KILCI G, ALGIN İH, İTİL O, AÇIKEL Ü,"İntraatriyal septum yerleşimli kist hidatik olgusu", Toraks Dergisi, 2003; 4(1): 107-109, 2003, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, SİLİSTRELİ E,  ERDAL A, SERBEST M, GÜZELOĞLU M, ÇATALYÜREK H, AÇIKEL Ü, "Behçet hastalığına bağlı popliteal arter psödoanevrizmasında endovasküler stent greft uygulaması", Damar Cerrahisi Dergisi, 3, 151-153 (2002), 2002, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, YETKİN U., M. KESTELLİ , "Raynaud FenoMENinde Konservatif Medikal Tedavi ModAli telerimizin Değerlendirilmesi", Damar Cerrahi Dergisi, 11, 91-96 (2002), 2002, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, SİLİSTRELİ E, ÇATALYÜREK H,  HEPAĞUŞLAR H, AÇIKEL Ü,"Cost effectiveness of minimally invasive intervention in aortafemoral revascularization", J Int Med Res, 29/5/421-4/2001, 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, ÇATALYÜREK H,  SİLİSTRELİ E, AÇIKEL Ü,"Transthoracic colour doppler ultrasonography in the evaluation of internal thoracic artery bypass graft patency", J Int Med Res, 29/6/503-7/2001, 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Ünal AÇIKEL,  Erdem SİLİSTRELİ, Akın TURAN, Nejat Sarıosmanoğlu,"A new minimally invasive method of aortofemoral revascularization", Vascular Surgery, 35(3):175-179, (2001)., 2001, Araştırma Makale,SCI-Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D, Ü. AÇIKEL, Baran S. UĞURLU,  SİLİSTRELİ E, OTO Ö,"Retrograde cerebral perfusion with hypothermic circulatory arrest in a child", Annals of Thoracic Surgery, 69:1243-4,2000, 2000, Vaka Takdimi,SCI, (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY O, GUMUS B, DICLE O, SECIL, GOKTAY AY, IGCI E,  OTO O, PIRNAR T,"Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi.", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2000; 8: 781-784., 2000, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, (1 eserde atıf), Tıpta Uzmanlık sonrası Makale Yayınları
 • Özalp KARABAY, Öztekin OTO, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ,  Egemen TÜZÜN, Uğur GÜRGAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Nejat SARISOMANOĞLU, "Traumatic main bronchial disruption: Radioloic evaluation surgical manageMENt", Asian Cardiovasc Thorac Ann., 7/168-70/1999, 1999, Vaka Takdimi,SCI- Expanded, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, ÖZELALANCAK N, Özalp KARABAY, Eyüp Sabri UÇAN, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO,"Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation surgical managment", Asian Cardiovascular Thoracic Annals, 7,49-51 (1999), 1999, Araştırma Makale,Yurtdışı Hakemli,Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY,Öztekin OTO,"Postpneumonectomy bronchopleural fistula formation surgical managment", Asian Cardiovascular Thoracic Annals, 7,49-51 (1999), 1999, Araştırma Makale,Yurtdışı Hakemli,Tıpta Uzmanlık sonrası
 • Özalp KARABAY, Ünal AÇIKEL, Erdem SİLİSTRELİ, Akın TURAN, Öztekin OTO,"MinilaparOTOmi tekniği ile aortobifemoral bypass ameliyatları: 4 olgu sunumu", GKDC Dergisi, 6, 155-159 (1998), 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, Tıpta Uzmanlık sonrası
 • KARABAY D,OTO Ö, AÇIKEL Ü, KAZAZ H, HAZAN E, SİLİSTRELİ E, ÇATALYÜREK H, ÇAMSARI T, GÜNERi S,"Kronik renal diyaliz uygulanan olgularda açık kalp cerrahisi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6, 198-204 (1998), 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
 • KARABAY D, AÇIKEL Ü, UĞURLU B,  MEŞE T, SAYLAM G, OTO Ö, "Supravalvular aort darlığına bağlı enfektif endokarditli bir olguda retrograd serebral perfüzyon ve total sirkulatuar arrest ile cerrahi tedavi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 6;221-224,1998, 1998, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli
 • KARABAY D, OTO Ö, AÇIKEL Ü, HAZAN E, ÇATALYÜREK H, SARIOSMANOĞLU O, SİLİSTRELİ E, MALTEPE F, HEPAĞUŞLAR H, AKÇORAL A, KARGI H, METİN S,  M.ERTÜRK, H.OKUTAN, TURAN S, Narın C, Orer A, Ozelsancak N, KAZAZ H, İbrahim ERDİNÇ, KARAÇELİK M, İ.KİRİŞ , ALGIN İ, S. ZEREN, SEZGİN S, "Çocukluk Çağında Kalp ve Akciğer Transplantasyonu : Ülkemizde İlk Uygulama", Türk Kardiyoloji Dergisi, 1998;26: 446- 448, 1998, Araştırma Makale, Ulusal Hakemli
 • KARABAY D, DURAK H, DEĞİRMENCİ A, "The effect of coronary artery bypass surgery on brain perfusion", journal of nuclear medicine, 39(4) 587-591 1998/4, 1998, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli, (13 eserde atıf)
 • KARABAY D, OTO Ö, HAZAN E,  ÇATALYÜREK H,"Torasik outlet sendromunun geç komplikasyonlarında minimal invazif yöntemlerle başarılı arteriyel rekonstrüksiyon", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5, 306-9 (1997), 1997, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli Makale Yayınları
 • Özalp KARABAY,Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Nejat SARISOSMANOĞLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ, Gül GÜNER, Nurten SAYDAM, Yeşim TUNÇOK, Hülya GÜVEN, Öztekin OTO, "Nisoldipine cardioplegia in the isolated rabbit heart", J Cardiovasc Pharmacol Ther, 2/4/285-290/1997, 1997, Araştırma Makale,Index Meducus
 • Özalp KARABAY, Nejat SARISMANOĞLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO, "Farklı INR seviyeleri ile antikoagülasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif izlem üzerine etkileri", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5/311-314/1997, 1997, Araştırma Makale,Ulusal Hakemli
 • Özalp KARABAY,Nejat SARISOMANOĞLU, Eyüp HAZAN,  Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ, Hakkı KAZAZ, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO,"Visseral arter anevrizmaları ve cerrahi tedavisi", Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 5/393-398/1997, 1997, Review Makale,Ulusal Hakemli
 •  Özalp KARABAY,Ünal AÇIKEL, Eyüp HAZAN, Nejat Sarıosmanoğlu, Kıvanç Metin, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ, Öztekin OTO,"Splenik arter anevrizmaları ve olgu sunumu", Damar Cerrahisi Dergisi 3/101-104/1997, 1997, Vaka Takdimi,Ulusal Hakemli
img
×