PROF.DR. DÜNDAR ÖZALP KARABAY AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Üyelik : Fleboloji (Ulusal Varis) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 

Bölüm Anabilim / Anasanat Dalı : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Lisans : ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıpta Uzmanlık : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Yardımcı Doçent : Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Trans. Ens. 

Doçentlik Alanı :  Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lisansüstü Öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi : İnternal Torasik Arter (İTA) Greft Açıklığının Klinik, EK6 Efrlu EK6 ve Trunstorasik Doppler ile İzlemi

Yönetilen Tamamlanmış Tıpta Uzmanlık Tezleri

  • Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : EVAR Yapılan Hastalarda Postop Kese ÇapDeğişimini Etkileyen Faktörler, Dr. Koray ÜNSAL, Aralık 2006 - Temmuz 2012

Yönetimi Devam eden Tıpta Uzmanlık Tezleri

  • Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri :
    Aort Anevrizmalı Olgularda Periferik Arter Hastalığı Sıklığı, Ahmet KANBALTA, EKİM 2010 -Devam ediyor
  • Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri : aort anevrizmalarının endovasküler greft ile onarımından sonra çap ve trombüs yük değişimi, Dr. Koray ÜNSAL, Aralık 2006 -Devam ediyor
img
×